Tjänster

Analys/tjänster.

Vi lämnar inget åt slumpen.

En rejl analys av lokalerna angående dess arkitektur, ljusförhållande, in- brottsrisk, rån m.m. är det första vi gör när ni anlitar oss. Allt för att säkerställa att rätt kamera och rätt optik väljs vid varje enskild kameraplacering.

Multidator erbjuder:

• Analys av lokalerna
• Försäljning
• Projektering
• Installation
• Driftsättning
• Utbildning
• Service
• Support
• Årlig tillsyn
• Övertag och modernisering av befintlig CCTV
• Hjälp med anmälan/tillståndsansökan hos länsstyrelsen